Pressemeddelelse for Prestige Security

Pressemeddelelse for Prestige Security ApS udsendt via presseudsendelser.dk:

AMATØRVAGTER TRUER SIKKERHEDEN VED EVENTS

26-728-hi-viz-vest-with-security-printed_fullArrangører af events står med et stort ansvar, hvis sikkerheden svigter

-Mange eventarrangører vælger at entrere med et firma, som bare ifører deres personale en gul vest, hvor der står Security på ryggen, og så håber de på, at alt går godt. Når en arrangør bruger frivillige vagter eller uautoriserede vagtselskaber ved en event, er det ikke alene på kant med loven, men også at spille hasard med gæsternes sikkerhed, siger Peter Andreasen fra sikkerhedsfirmaet Prestige Security.

For at udføre vagtvirksomhed skal et vagtselskab have en autorisation fra politiet, og de ansatte vagter skal have gennemgået lovbestemte sikkerhedskurser.

– Autorisationen og kurserne sikrer, at vagterne ved, hvordan de skal forholde sig til kritiske situationer og forebygge episoder, der i yderste konsekvens kan føre til personskade eller dødsfald. Det er et forfærdeligt ansvar, man pådrager sig som arrangører, hvis det værst tænkelige sker, understreger direktøren.

Markedet for events og dermed eventsikkerhed har været støt stigende over de seneste år. Der er kun få virksomheder, der kan levere kvalitet af international standard indenfor eventsikkerhed. Det danske sikkerhedsfirma Prestige Security, der indenfor de sidste 2 år har haft en eksplosiv vækst, er et af de få ISO 9001:2008 certificerede selskaber indenfor både vagt og livvagt.

– Vi vil fremadrettet fokusere stærkt på eventsikkerhed, festvagter og livvagtydelser, da disse områder ligger godt til selskabets profil, siger Peter Andreasen.

Prestige Security overtager pr. 1/10 2014 specialsikringsfirmaet Exclusive Security og kan derved hjælpe endnu flere danske og udenlandske medievirksomheder med eventsikkerhed, festvagter og personbeskyttelse. Exclusive Securitys indehaver, Henrik Bramsborg, bliver ansat hos Prestige Security som rådgiver og supervisor for VIP & eventsikkerhed samt livvagt ydelser.

– Med dette opkøb er eventsikkerhed, festvagt og personbeskyttelse blevet en del af Prestige Securitys absolutte kerneydelser. Med Henrik Bramsborgs erfaring føjer vi en række specialydelser til virksomheden, som kun få sikkerhedsvirksomheder har i dag, siger Peter Andreasen.

Leave a Comment