Pressemeddelelse for Kongenshus Mindepark

Pressemeddelse skrevet for Kongenshus Mindepark i anledning af indvielsen af nyt udkigstårn:

NYT UDKIGSTÅRN INDVIET I KONGENSHUS MINDEPARK

Screenshot 2014-04-14 08.07.01

Torsdag 10. april klippede formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, Torsten Nielsen, snoren til det nye udkigstårn i Kongenshus Mindepark. Blandt de indbudte gæster til den officielle indvielse var repræsentanter for den lange liste af fonde og virksomheder, der har gjort projektet muligt.

– Vi er imponerede og stolte over resultatet, i al beskedenhed. Det opfylder til fulde vore ønsker og forventninger, sagde bestyrelsesformanden for Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere, Ove Kloch, i sin tale, før han overrakte saksen til Torsten Nielsen, der foretog den officielle indvielse ved at klippe den røde snor til udkigstårnet.

Ove Kloch takkede i sin tale både de myndigheder, der med deres opbakning har bidraget til de nødvendige tilladelser, de håndværkere og virksomheder, der har arbejdet med opførelsen af tårnet, Hedeselskabet, der har udviklet projektet og ført det sikkert frem, og ikke mindst de mange fonde, puljer og virksomheder, der med deres økonomiske støtte har gjort projektet muligt.

I sin tale citerede Ove Kloch det skudsmål, som projektet havde fået fra Viborg Kommune og Det Grønne Råd:
”Tårnet giver en unik mulighed for såvel oplevelse som formidling af landskabets dannelse tæt på kanten af isens hovedlinje under sidste istid. Tårnet vil på fremragende vis supplere de eksisterende natur-, kulturarvs- og kulturhistoriske formidlingstiltag i området.”

Det ti meter høje udkigstårn giver et fantastisk udsyn over det 1.200 hektar store hedeareal – et af landets største – og man fornemmer den lyngklædte ødemark, der i fortiden dækkede store dele af Danmark.

– Det er et tre-delt projekt, hvor tårnet kun er den ene del. Projektet omfatter også side-faciliteter, som den nye servicebygning og handicapvenlig adgang med elevator, og selve formidlingen af natur- og kulturhistorie, der kan opleves digitalt og på plancher. I tårnet er der en stor fastmonteret kikkert og der er fri internetadgang. Det hele spiller rigtig godt sammen ned Naturcentret ved Kongenshus Kro og Hotel fortæller Ove Kloch,

De næste måneder vil der blive opsat nye informationsskilte rundt om på heden, og der bliver etableret nye vandreruter, blandt andet med særlig fokus på digital formidling i børnehøjde. Ove Kloch gjorde i sin tale også opmærksom på, at sponsorerne nok vil høre fra Kongenshus Mindepark igen.

– Vi stopper ikke her. Allerede nu har vi en vision om, at der om nogle år kan indvies et nyt natur- og formidlingscenter mellem parkeringspladsen ved Kongenshus Kro og Hotel og det åbne hedelandskab, sagde Ove Kloch.
Arkitekt Bent Dyreborg, der også har tegnet tårnet, har allerede udarbejdet et skitseforslag til det nye center.

FAKTA:
• Tårnet er 10 m højt, der er 6 meter op til udkigsplatformen, som måler 4,5 x 4, 5 m.
• Under tårnet er der et opholdsareal på 60 m2.
• Der er fri internetadgang ved udkigstårnet samt elevator for gangbesværede og kørestolsbrugere.
• Der er brugt 30 m3 egetræ, 180 m2 cedertræ og 5.000 kg stål.
• De runde søjler har en diameter på 50 cm og er udhugget med håndøkser af ca. 130 år gamle egestammer fra Fyn.
• Hedeselskabet har stået for idé, udvikling og projektledelse.
• Arkitekt Bent Dyreborg M.A.A. har tegnet tårnet.
• TBS har gennemført opgaven i hovedentreprise i samarbejde med Frederiks EL, Torben Pedersen, Søgaard Stålbyg, Hydro-Con og HedeDanmark. Der er samlet blevet brugt 3.000 mandtimer på opgaven.
• Servicebygning er designet og produceret af Scan-Plast og beklædt af Kølvrå Tømrer- og Snedkerforretning.

FONDE, PULJER OG VIRKSOMHEDER, DER HAR STØTTET PROJEKTET:
• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Minney Møllers Fond
• G. B. Hartmanns Familiefond
• LAG midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
• Miljøministeriet Naturstyrelsen
• 15. juni Fonden
• PlanDanmark
• Friluftsrådet
• Hedeselskabet
• Bevicafonden
• Vanførefonden
• Viborg Kommune
• Knud Højgaards Fond
• Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup
• Færch Fonden
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Frimodt-Heineke Fonden
• Nordea Fonden
• Nykredit
• Østifterne
• TBS A/S
• Jubilæumsfonden
• Bodil Pedersen Fonden
• Deloitte
• Abel og Skovgaard Larsen
• Bent Dyreborg
• Oddfischlein

KONGENSHUS MINDEPARK FOR HEDENS OPDYRKERE:
• Beliggende 25 km. Sydvest for Viborg.
• Selvejende institution oprettet i 1942 og indviet den 10. juni 1953 af Kong Frederik IX og Dronning Ingrid.
• 1.200 hektar fredet hedeareal. Heden naturplejes med 1.000 græssende får – Nordens største fritgående fåreflok.
• Mindedal for hedens opdyrkere, opmærkede vandreruter med informationstavler, naturcenter, udkigstårn og shelters.
• Gratis adgang for alle – også i bil og busser.
• 25.000 årlige besøgende. Tallet forventes at stige til 50-75.000 besøgende årligt.

Leave a Comment